De Marktwaardespecialist

Fintres is de marktwaardespecialist voor corporaties, heeft kennis van diverse TMS systemen en heeft ruime ervaring met het begeleiden van het marktwaardeproces en alle mogelijke vragen die rondom de marktwaarde en beleidswaarde kunnen spelen.

Fintres is specialist op het gebieden van:
– het marktwaardeproces zelf, het tot stand brengen van de marktwaarde
– het oplossen van datakwaliteitsvraagstukken/data-issues
– het beleidsmatig inzetten van de marktwaarde
– markt/beleidswaarde en bestedingsruimte

FINTRES

Diensten Marktwaarde

Ten aanzien van het marktwaardeproces biedt Fintres afhankelijk van de gewenste mate van ondersteuning,

volledige ondersteuning, een projectmanagersrol of een meer adviserende rol.

Op de vraag hoe de marktwaarde te gebruiken en in te zetten bij het assetmanagement en investeringsbesluiten, biedt Fintres de antwoorden die hout snijden.

Marktwaarde

Assetmanagement

Investeringsselectie

Hold/Sell analyse

Investeringsruimte scan

Docent vastgoedrekenen

Meerjarenprognose (WALS)

20 jaar ervaring

De Marktwaarde specialist

Marktwaarde opstellen

Het opstellen van de marktwaarde in verhuurde staat is een jaarlijks terugkerend intensief, tijdrovend en complex proces waarbij allerlei vragen kunnen rijzen over de meest handige keuzes en aannames. selectieAssetmanagementI MW traject

Procesondersteuning Marktwaarde

De dienstverlening bestrijkt het gehele traject waarbij in de meest uitgebreide vorm de corporatie volledig wordt ontzorgd voor wat betreft het opstellen van de marktwaarde (basis of full). Hieronder vallen ook de contacten met accountants en overleggen met taxateurs met betrekking tot de eventueel te benutten vrijheidsgraden.

Een lichtere vorm van ondersteuning is de advisering over de inrichting van het marktwaarde proces. Is het proces handig ingericht, zijn er logische keuzes gemaakt of kan er met wat kleine aanpassingen veel tijd worden bespaard in de toch al krappe jaarrekeningplanning?

Markt-en beleidswaarde

Omvang bestedingsruimte en hoe deze te beïnvloeden.
Corporaties worden door het Waarborgfonds Sociale Woningenbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (AW) mede beoordeeld op basis van de gerapporteerde markt-en beleidswaarde.
Financiële ratio’s als Loan to Value (LTV) en Solvabiliteit worden rechtstreeks beïnvloed door gemaakte keuzes in het marktwaardetraject. De markt/beleidswaarde bepaalt dus voor een groot deel de investeringscapaciteit van de corporatie. Onhandige keuzes kunnen leiden tot een nodeloos lage bestedingsruimte. In zo’n situatie kunnen andere keuzes direct leiden tot een grotere bestedingsruimte en kunnen er meer beleidsambities worden verwezenlijkt.

De Fintres investeringsruimte-scan maakt deze keuzes en de gevolgen hiervan inzichtelijk .

Marktwaarde en Assetmanagement

Wat heeft de corporatie aan marktwaarde en beleidswaarde in het kader van assetmanagement?
Kan je überhaupt iets met de marktwaarde en de beleidswaarde of is er beleidsmatig niet op te sturen? Fintres helpt het ordenen van de gedachten hierover en heeft al een aantal uitgewerkte modellen klaar liggen.

Meerjaren begroting

Fintres heeft naast kennis van marktwaarde ook ruimschoots ervaring met het opstellen en doorrekenen van de meerjarenbegrotingen (WALS/FMP) en de dPi/dVi.