Fintres spreekt de taal van de corporaties

Fintres is een volledig onafhankelijk adviesbureau dat sinds 2002 werkzaam is in de volkshuisvesting.

Het leveren van kwaliteit houdt in dat er net een stap harder wordt gelopen.

De werkwijze is eerlijk, no-nonsense en transparant.
Geen kleine lettertjes.

Waarom we het doen

Fintres is al meer dan 20 jaar actief in de volkshuisvestingssector en dat is een duidelijke keuze. Corporaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie. De ambitie van Fintres is om bij klanten het rendement (maatschappelijk en financieel) te helpen verbeteren om zo hun maatschappelijke impact te vergroten.

Profiel

Robin Koelewijn is in 1996 afgestudeerd aan de Vrij Universiteit (Bedrijfseconomie en Accountancy)

Vanaf 1997 werkzaam in de volkshuisvesting. Van 1997 tot 2001 werkzaam als businesscontroller en treasury coördinator bij Portaal.

Sinds 2002 werkzaam als zelfstandig vastgoed econoom in de corporatiesector. Begeleiden Aedex/IPD/MSCI trajecten, begeleiden marktwaardeprojecten, meerjarenramingen (WALS Ortec), Dpi/Dvi rapportages, bedrijfswaardeberekeningen en investeringscalculaties.

Vanaf 2013 tot 2018 ontwikkeling en exploitatie van Taxatie Management Software Reims (Fincasa).

In de periode 2017 en 2018 lid van de klankbordgroep marktwaardering Ministerie BzK.

Sinds 2020 gewerkt aan diverse projecten bij zowel marktpartijen (o.a. Colliers, Bataviagroep) als ook bij corporaties.